×

Wzrost cen nieruchomości o 81 proc. w ciągu dekady w Niemczech. Czy trend się utrzyma?

Wzrost cen nieruchomości o 81 proc. w ciągu dekady w Niemczech. Czy trend się utrzyma?

Wstęp

Ceny nieruchomości na globalnym rynku doświadczają dynamicznych zmian w ciągu ostatniej dekady. Według raportu Instytutu Ifo, ceny domów w Niemczech wzrosły o ponad 81 procent w ostatnich dziesięciu latach. To zaledwie jeden z licznych przykładów, które ilustrują trwający trend wzrostowy cen nieruchomości. Nie tylko Niemcy, ale także wiele innych krajów na całym świecie odczuwa wpływ tego zjawiska. Ekonomiści z Instytutu Ifo wraz z badaczami z Instytutu Polityki Gospodarczej przeprowadzili szeroko zakrojone badania, które skupiły się na prognozach cen nieruchomości w kolejnej dekadzie.

Prognozy na skalę globalną

Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Ifo oraz Instytut Polityki Gospodarczej przynoszą interesujące prognozy na temat cen nieruchomości na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat. Szacuje się, że na skalę globalną ceny nieruchomości będą rosnąć średnio o 9 procent rocznie. Przytoczone prognozy czerpią z opinii 1405 ekspertów z 133 różnych krajów, co dodaje wiarygodności tym doniesieniom.

Sytuacja w Niemczech

Szczególnie warto zwrócić uwagę na sytuację w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, gdzie spodziewane są wyraźne wzrosty cen nieruchomości. Niemcy mogą oczekiwać wzrostu o 7,2 procent, Austria o 6,9 procent, a Szwajcaria o 4,8 procent. Wzrost ten jest głównie napędzany przez popyt na nieruchomości, co zdaniem Timo Wochnera, badacza z Instytutu Ifo, jest wynikiem wzrostu standardu życia, wyższych dochodów oraz pragnienia posiadania większej przestrzeni mieszkaniowej.

Analiza raportu wskazuje, że istnieje kilka czynników, które wspierają ten wzrostowy trend cen nieruchomości na świecie. Przede wszystkim wzrost standardu życia, związany z wyższymi dochodami, sprawia, że ludzie są bardziej skłonni inwestować w nieruchomości. Dodatkowo, istnieje silne pragnienie posiadania większej przestrzeni mieszkalnej oraz fakt, że populacja na wielu obszarach rośnie. Wzrost cen nieruchomości jest również efektem zwiększonej pracy zdalnej (home office), która zyskuje na popularności.

Jednakże istnieją również czynniki hamujące, które wpływają na wzrost cen nieruchomości. Ograniczone moce produkcyjne, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz brak dostępnych gruntów budowlanych stanowią wyzwania dla rynku nieruchomości. Co ciekawe, 27 procent badanych ekspertów uważa, że te ograniczenia mają wpływ na wzrost cen nieruchomości.

Kontynenty poniżej średniej

Analizując globalny obraz, prognozy sugerują, że Europa Zachodnia oraz Ameryka Północna pozostaną poniżej średniej globalnej w kontekście wzrostu cen nieruchomości, osiągając odpowiednio 6,4 i 7,7 procent. W przeciwieństwie do tego, spodziewane jest, że Europa Południowa i Wschodnia będą świadkiem wyższych wzrostów, osiągając 18,4 i 14,9 procent. Szczególnie dynamiczne zmiany cen nieruchomości przewiduje się w Południowej i Zachodniej Azji (25,1 i 22,4 procent) oraz w Ameryce Środkowej (24,4 procent).

Warto jednak pamiętać, że podane wartości to nominalne wzrosty, nie uwzględniające inflacji. Jak zaznacza badacz Instytutu Ifo, Philipp Heil, rzeczywiste tempo wzrostu cen będzie niższe niż prognozowane. Niemniej jednak, fakt że ceny nieruchomości w Niemczech wzrosły o ponad 81 procent w ciągu ostatniej dekady, a w Austrii aż o 95 procent, pokazuje trwałość tego trendu.

Podsumowanie

Analiza danych Instytutu Ifo dostarcza nam wartościowych spostrzeżeń na temat dynamiki cen nieruchomości w ostatnich latach oraz prognoz na przyszłość. Wzrost cen nieruchomości jest obecny na globalnym rynku, a ekonomiści przewidują kontynuację tego trendu. Czynniki takie jak wzrost standardu życia, pragnienie większej przestrzeni mieszkaniowej oraz praca zdalna wpływają na wzrost popytu na nieruchomości. Niemniej jednak, ograniczenia w produkcji, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz brak gruntów budowlanych stanowią wyzwania dla rynku. Ostatecznie, pomimo oczekiwanych nominalnych wzrostów, rzeczywiste tempo wzrostu cen może ulec zmiania z uwagi na inflację i inne czynniki ekonomiczne.