Opłacalne podatkowo inwestycje dla firm

Opłacalne podatkowo inwestycje dla firm

Indywidualni podatnicy mają wiele możliwości oferujących ulgi w podatku dochodowym w zamian za inwestycję w przedsiębiorstwo. Czy podatnicy korporacyjni mają podobny wybór, a jeśli tak, jaką formę muszą przybrać inwestycje? Sprawdź: Biuro rachunkowe Bydgoszcz

Istnieje wiele programów inwestycyjnych przyjaznych dla podatku dochodowego, które zostały usankcjonowane przez rząd – między innymi EIS, seed EIS i VCT – jednak niewiele jest dostępnych dla klientów korporacyjnych. Może być tak, że ponieważ stawki podatku od osób prawnych są bardziej hojne niż stawki podatku dochodowego, uważa się, że nagrody za inwestycje typu finansowanie ryzyka dla firm nie są konieczne. Jedną z opcji inwestycji, które zapewniają ulgę, jest ulga podatkowa dla inwestycji wspólnotowych (CITR). Nie jest to tak elastyczne (pod względem potencjalnych celów inwestycyjnych) jak EIS, ponieważ ma na celu zachęcanie do inwestowania na obszarach i społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Aby zakwalifikować się do CITR, inwestycja musi zostać dokonana w akredytowany Community Development Finance Institute (CDFI). Kryteriami bycia CDFI zarządza Departament ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej, który publikuje listę wszystkich akredytowanych CDFI. CDFI zapewni finansowanie przedsiębiorstwom (zarówno nastawionym na zysk, jak i nienastawionym na zysk) w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Niektóre CDFI „detaliczne” inwestują bezpośrednio w przedsiębiorstwa w takich obszarach. Inne „hurtowe” CDFI zapewniają finansowanie detalicznym CDFI, które z kolei inwestują w odpowiednie przedsiębiorstwa. Pod warunkiem, że CDFI jest akredytowane, nie ma znaczenia, w jaki rodzaj inwestujesz – ulga zostanie przyznana.